Waarom?

Missing Link Projects is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van organisaties, producten, diensten of ideeën die samen DE sleutel tot succes zijn op lange termijn.
Deze schakels hebben elkaar soms al lang op het oog. Vaker is een organisatie door gebrek aan tijd, middelen, mankracht en expertise niet in staat om de ideale sleutel te ontwikkelen.
Missing Link Project kan in korte tijd uw toegang tot succes realiseren.

Hoe?

Missing Link Projects realiseert uw toegang tot succes door middel van een of meer van de volgende activiteiten: interne kansenscan, externe kansenscan en strategische procesbegeleiding.
Daarnaast biedt Missing Link Projects ook workshops en trainingen om u als manager of uw organisatie breed te professionaliseren op het gebied van kansrijk denken en verbinden.

Wie?

Jan Plooij is de verbindende kracht binnen Missing Link Projects op het gebied van bruggenbouwen en verbinden.
In navolging van de bedrijfsnaam is Missing Link Projects een breed netwerk aan zelfstandige specialisten.

Waar?